Nothing, yet everything
Christoph Ruys 1995-2020


"Discreet, bedachtzaam en bewust onspectaculair."

Met bijdragen van Frederik Willem Daem, Susan Howe, Eric Min, Maarten Inghels, Francis Ponge, Dirk Lauwaert, Erik Eelbode, Hanne Lamon, Steven Jacobs, Jan Baetens en Lisette Ma Neza.

Het boek kost 25 euro en wordt op een beperkte oplage gedrukt. Interesse? Stuur een berichtje naar studio@christophruys.be.
'Nothing, yet everything' verschijnt eind oktober.


'Nothing, yet everything' wordt uitgegeven door A&S/books - Ugent en verdeeld door Exhibitions International.

Sinds 1995 werkt Christoph Ruys rond de voortdurende heroriëntering en herdefiniëring van onze visuele cultuur. Objecten, locaties, mensen of gebeurtenissen die refereren naar bredere, maatschappelijke kwesties zoals geweld, gecodeerde gemeenschappen, talig onvermogen of de rol van het fotografische als bindmiddel tussen het zelfbeeld en de realiteit vormen vaak een thematische leidraad binnen dit oeuvre.

Christoph Ruys' werk is genre- en mediumoverstijgend: naast fotografie omvat zijn werk ook installaties, scenario's, essays, performances, print, tekeningen en video.

Christoph Ruys wordt vertegenwoordigd door Mieke Janssens, mieke@mjfinearts.be.

Home / Edities